8/2010

Stará báseň

Vykázán ze štěstí jež domovem je jiných

hrách snů házím po všech zdech
kam podívám se v městech nehostinných
všude tma dikobraz s věčností na ostnech

Má tvář mi nepatří toť závoj vypůjčený
proň lichvář po špičkách jde v stopách mých
v márnicích zřel jsem dluh jiných zaplacený
a smích tváří konečně pravdivých

Odboj?

První odboj vyhlásil proti Rakousku-Uhersku poslanec Tomáš G. Masaryk 6. července 1915 v Ženevě. Připojil se tím k českým a slovenským vojákům, kteří nechtěli bojovat na straně rakousko-uherské a pruské říše a přebíhali frontu. Ze zajatých vojáků se časem vytvořily legie. Byla to armáda ještě neexistujícího státu. Její boj na frontách 1.