O časopisu

PROTESTANT – nezávislý evangelický měsíčník

Jak protestanti vidí, co se děje – ve společnosti – v církvi – v literatuře – filmu – divadle – poezii – výtvarném umění, otevřený rozhovor o sporných či nejednoznačných tématech.

Časopis čtou evangelíci a další protestanti, katolíci i lidé mimo hranice tradičních církví.

Ročně v tištěné i elektronické verzi vychází 10 čísel o 8–12 stranách.