Vytvořit prostor pro osobní proces Protestant St, 26/05/2021 - 14:35

Petra Masopust Šachová je expertkou na restorativní justici. Snaží se o široké zapojení restorativní justice do českého trestního práva jak na teoretické úrovni, tak v praxi.