Hutně a chutně 8/2010

Číslo

Popis mechanismu, jak se z obskurního nápadu pálit korán stalo celosvětově výbušné téma, přinesl internetový me-zin Louč 21. 9. (www.louc.cz) Média foukající do jisker hořících koránů. Nestačí jen odpovědnost novinářů serióznějšího tisku. Bez výrazně vyšší mediální gramotnosti příjemců informací na internetu nás afér tohoto typu čeká stále víc. Jedno řešení ovšem vypadá perspektivně: Podle posledních zpráv hodlají úřady a šerif naúčtovat padesátičlenné církvi Terryho Jonese náklady na bezpečnostní opatření, která kvůli chystanému pálení koránů musela policie ve městě učinit.

Naše malá církev generuje „své“ výtvarníky, jejichž díly je často zaplněno větší množství kostelů, což považuji za nešťastné. (Petr Turecký odpovídá na otázku Českého Bratra Jak vnímáte výtvarná díla v evangelických kostelích?)

Obnovenou premiéru prvorepublikového němého filmu o svatém Václavovi ozdobili svou přítomností premiér a arcibiskup. O filmu, natočeném původně k svatováclavskému výročí 1929, referoval 29. 9. Roman Sikora v Deníku Referendum. „A tak jsme měli možnost včera vidět veledílo českého filmu. Prý zapomenuté. Po zhlédnutí bych řekl: Po zásluze.“ Podle první diskutující ovšem „základní vizuální vtip celé podívané spočíval v neodolatelné podobnosti kostýmů a rekvizit s Mrazíkem.“ Jelikož si Dominik Duka při uvedení filmu neopomněl odplivnout na husitství, strhla se nejbouřlivější debata kolem interpretace svatováclavství a husitství. Plodný spor o české duchovní tradice žije! Článek v deníku Referendum