Nadace Divoké husy 8/2010

Číslo

Divoké husy létají z místa na místo. Kdyby zůstaly na jednom místě, zpohodlněly by a časem by již nebyly schopny vzlétnout. Søren Kierkegaard

Na začátku října poletíme s Divokými husami do Prahy 9 podpořit organizaci Pestrá společnost. Pes je nejen dobrým přítelem člověka, ale může být i jeho velkým pomocníkem. Každodenní problémy běžného života lidí s tělesným postižením mohou pomoci překonat profesionálně vycvičení asistenční a vodící psi. Právě jejich výcviku se věnuje organizace Pestrá společnost.

Prostřednictvím Nadace Divoké husy můžete přispět do veřejné sbírky od 2. do 15. října 2010, jejíž výtěžek bude použit na výcvik asistenčního psa pro člověka s tělesným postižením.

V druhé polovině října Divoké Husy zamíří do jižních Čech podpořit Hospic svatého Jana Nepomuckého Neumanna v Prachaticích. Hospic je místem bezpečí a útěchy v posledních dnech života. Jeho cílem je umožnit lidem prožít svůj život co nejplněji a nejkvalitněji až do úplného konce. Nabízí prostor důstojného odpočinku a porozumění pro nevyléčitelně nemocné i pro rodiny umírajících.

Prostřednictvím Nadace Divoké husy můžete přispět do veřejné sbírky od 16. do 29. října 2010, jejíž výtěžek bude pomáhat v rozvoji domácí hospicové péče. Vybrané peníze budou použity na nákup antidekubitních matrací a na polohovací lůžko.

Příspěvky můžete posílat na číslo účtu 27000000/0100, var. symbol 325 pro Pestrou společnost a 326 pro Hospic svatého Jana N. Neumanna nebo odeslat SMS ve tvaru DMS HUSY na číslo 87777. Cena jedné DMS je 30 Kč, Divoké husy obdrží 27 Kč.