7/2010

Nadace Divoké husy 7/2010 Protestant Út, 05/06/2012 - 16:06

Divoké husy létají z místa na místo. Kdyby zůstaly na jednom místě, zpohodlněly by a časem by již nebyly schopny vzlétnout. Søren Kierkegaard

Na začátku září poletíme s Divokými husami do Rokycan podpořit zdejší středisko Slezské Diakonie, konkrétně Nízkoprahový klub Akcent.

NAD VŠEMI ZTRÁTAMI – A ZDA TO ZTRÁTY BYLY? Protestant Út, 05/06/2012 - 16:05

nadepiš: muselo tak být
Jít do prázdna jen přechodnými styly
a nezachytitelné bíle zachytit
bianco všech knih a tišina všech duší

mezera slov i pauza v sonátě
k tomu jsme odjakživa osudově hluší
a přece jenom zde svět skví se v ornátě

Hutně a chutně 7/2010 Protestant Út, 05/06/2012 - 16:03

„Ve vídeňském metru reproduktory před časem vyzývaly cestující, aby žebrákům nic nedávali. Úředně doporučené nemilosrdenství. A v důsledku zákona teď klečící či stojící postavy s papírovými poháry zmizely z centra Vídně úplně. Je tu sezona, přicházejí turisti, žebráci jsou pryč…

PRO HOMINE 2010/NOHY – razitelé cesty k budoucímu Protestant Út, 05/06/2012 - 16:00

AKTUÁLNÍ SLOVNÍČEK BIBLICKÝCH POJMŮ

Bude v Poděbradech scházet Protestant Út, 05/06/2012 - 15:58

Několik přátel Milana Paumera v posledních týdnech jeho života navštěvovalo v nemocnici a jeden z nich ho vyfotografoval těsně před operací, po níž se neuzdravil. Zemřel 22. července. Rozloučení se konalo 4. srpna v Poděbradech, kde se usadil po návratu z USA v roce 2001 a také tam chodil do českobratrského sboru.

Telecí porážka (apokryfní monolog) Protestant Út, 05/06/2012 - 15:52

I strhal si všechen lid z uší zlaté náušnice a přinesli je k Áronovi.

On je od nich vzal, připravil formu a odlil z toho sochu býčka.

A oni řekli: „To je tvůj bůh, Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země.“

(Exodus 32,3–4)

 

Když nebyl Bůh, byla tvorba.

Možná jen další propracovaný sen Protestant Út, 05/06/2012 - 15:50

Christopher Nolan: Inception

Steigerwald, Kraus a prázdninový Žižka Protestant Út, 05/06/2012 - 15:48

Traduje se, nevím, kde se to vzalo, že Jan Žižka bojoval v bitvě u Grunwaldu na straně polského krále. Kdesi jsem četl, že bojoval u Azincourtu. Že by bojoval u Gettysburgu na straně otrokářů, jsem zatím ještě nečetl, ale možná, že se to ještě někde dočtu.

Ještě k Halíkově člověku v bordelu Protestant Út, 05/06/2012 - 15:45

Psycholog Pavel Říčan napsal poznámky k mé recenzi Halíkovy knížky „Stromu zbývá naděje“ v Protestantu č. 5. Pokusil se v nich aspoň na jediném místě ukázat, jak jsem nepřesný, a zapotil se při tom (viz jeho dva zvýrazněné odstavce). Potřeboval čtenáře přesvědčit, že jsem nedůvěryhodný, aby pak ze sedla tohoto koně mohl už mluvit bez důkazů.

Filosofové proti nerozhodnosti Protestant Út, 05/06/2012 - 15:42

O náhodě vám chci povídat, která mne potkala, abych byl nucen přehodnotit svůj pohled na filosofii a filosofy. Obsahuje-li náhoda takový úmysl, pak už to není náhoda, zvláště ne čirá – co to tedy je? Jen opatrně pohlížím vzhůru, zda bych směl v té náhodě vidět aspoň prsty Božích andělů.