NAD VŠEMI ZTRÁTAMI – A ZDA TO ZTRÁTY BYLY?

Číslo

nadepiš: muselo tak být
Jít do prázdna jen přechodnými styly
a nezachytitelné bíle zachytit
bianco všech knih a tišina všech duší

mezera slov i pauza v sonátě
k tomu jsme odjakživa osudově hluší
a přece jenom zde svět skví se v ornátě

jenom zde celebruje paradoxní slávou
toho co není jménu Jsem Jenž Jsem
jenom zde stává se mu jím hořící travou
lem jeho rozsvěcuje v maják věčnostem

Pavel Rejchrt (1999, Labyrint země Sinear)