Nadace Divoké husy 7/2010

Číslo

Divoké husy létají z místa na místo. Kdyby zůstaly na jednom místě, zpohodlněly by a časem by již nebyly schopny vzlétnout. Søren Kierkegaard

Na začátku září poletíme s Divokými husami do Rokycan podpořit zdejší středisko Slezské Diakonie, konkrétně Nízkoprahový klub Akcent.

Akcent pomáhá především dětem, které pochází ze sociálně slabého prostředí nebo doma nenacházejí zázemí a podporu svých rodičů. Prostřednictvím volnočasových aktivit a realizací vlastních nápadů povzbuzuje jejich sebevědomí a předává jim význam odpovědnosti, spolupráce, respektu a dalších morálních hodnot.

Prostřednictvím Nadace Divoké husy můžete přispět do veřejné sbírky, která potrvá od 4. do 17. září 2010 a jejíž výtěžek bude použit na zakoupení výtvarných a sportovních potřeb pro děti navštěvující Nízkoprahový klub Akcent.

V druhé polovině září potom Divoké Husy zamíří do Českých Budějovic podpořit Občanské sdružení Fokus.

Sdružení vzniklo z iniciativy lidí se zkušeností s duševním onemocněním a veškeré její činnosti směřují k tomu, aby duševní nemoc neznamenala konec aktivního života. Snaží se vytvářet bezpečné prostředí pro sdílení zkušeností a podporovat své klienty, aby se dokázali poprat nejen s nemocí samou, ale i s předsudky a zkreslenými představami veřejnosti.

Prostřednictvím Nadace Divoké husy můžete přispět do veřejné sbírky, která potrvá od 18. září do 1. října 2010 a jejíž výtěžek bude použit na nákup ojetého automobilu pro komunitní tým, který bude poskytovat terénní formou služby i mimo území města České Budějovice.

Příspěvky můžete posílat na číslo účtu 27000000/0100, variabilní symbol 323 pro Akcent a 324 pro Fokus nebo odeslat SMS ve tvaru DMS HUSY na číslo 87777. Cena jedné DMS je 30 Kč. Divoké husy obdrží 27 Kč.

Můžete přispívat i pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK HUSY na číslo 87777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč. Více informací najdete na www.darcovskasms.cz

Do sbírky pro Domov svatého Josefa jste v druhé polovině července přispěli částkou 17 479 Kč, za kterou vám, čtenářům časopisu Protestant, upřímně děkujeme.