4/2000

Masaryk ante portam!

Praha konečně dostala památník T. G. Masaryka. Nádherné Španielovo dílo, nejvydařenější z pomníků prvního prezidenta republiky, bylo umístěno na Hradčanské náměstí, před Salmovský palác, čelem k hlavnímu vchodu a vjezdu na Hrad. Nebylo to samozřejmě úmyslem těch, kdo na tom místě památník zřídili, ale pomník je zhmotněnou otázkou a výčitkou.

Picardova diagnóza

Švýcarský humanista – lékař Max Picard (1888–1965) vydal r. 1946 knihu „Hitler v nás“. V roce 1993 byla znovu vydána v Zürichu a roku 1996 vyšla v českém překladu Václava A. Černého, s předmluvou Miroslava Petříčka jr. Nesleduje sled historických událostí z období třicátých a čtyřicátých let. Spíše diagnostikuje příčiny vzniku krize, kterou fašismus využil a urychloval.

Mesiáš mezi námi

Po 3 letech farářování se pořád cítím jako nedochůdče. Otírám si mléko z brady a nechci být profesionálem, ani se tak cítit. Chápu, že ve svém způsobu prožívání skutečnosti mohu být osamocený nebo se mýlit.

Před 100 lety

Poté, co čínská císařovna, bezmocná vůči velmocem, jež si zemi rozdělovaly na své sféry vlivu, dala popravit přední stoupence reforem (pokud se jim nepodařilo prchnout za hranice), začali členové tajné proticizinecké organizace, kteří se živili jako zápasníci na tržištích, ničit na jaře 1900 vše cizí, od železničních kolejí po stanice misionářů.