3/2001

Euthanasie jako otázka bez odpovědi

rozhovor s dr. Janem Paynem, neurologem a filosofem, předsedou Centrální etické komise Ministerstva zdravotnictví ČR a poradcem Synodní rady ČCE pro otázky bioetiky, členem sboru ČCE v Praze Vinohradech.

Otázka po přípustnosti či nepřípustnosti euthanasie se u nás slyšitelněji vynořila v souvislosti s nizozemským zákonem. Mohou tedy za všechno Holanďané?

Nová synagoga v Liberci

Ve čtvrtek 9. listopadu 2000 při šedesátém druhém výročí Křišťálové noci, v níž nacisté v Německu, ale i v zabraném českém pohraničí v roce 1938 vypalovali synagogy, byla v Liberci slavnostně otevřena nová synagoga. Má trojúhelníkový tvar jednoho cípu Davidovy hvězdy a architektonicky zasahuje do nově vybudované Euroregionální knihovny, která byla otevřena týž den.

Nebojte se reglementace!

V roce 1989 jsme vítali věk svobody a byli přesvědčeni, že hnutí, spolky mládeže a organizace pečující o výchovu dětí a mládeže, včetně církví, mají dveře otevřeny. Kde jsou ty doby, kdy byl Honza Keller souzen za to, že shromáždil 42 mladých lidí od 8 do 22 let na celý týden bez dovolení? Byl ale „vyviněn“ díky moudrému postupu seniora Laštovky a statečnému předsedovi soudu v Tachově.

Nad poslední Lochmanovou knihou

Oč mi v životě šlo – tak se ta kniha jmenuje. A už moc víc se ode mne nedovíte. Zklamu všechny, zejména ty, kdo očekávají, že po vzoru Jana Hellera nebo Petra Pokorného pojednám o knize tak podrobně, že už ji nebudete muset číst. Se mnou je to naopak. Chci vás vyburcovat, abyste si ji přečetli. Sám jsem ji četl rád, s chutí a užitkem. Jděte si ji koupit.

Před osmi sty lety

Čína, Indie, muslimské země zůstávaly na své vysoké kulturní úrovni. V Cordobě zemřel filosof Ibn Rušd (Averroes). Svým učením o dvou pravdách hleděl uvolnit vzdělancům prostor ve společnosti semknuté islámským pravověřím.

Kočičáci

Jsem v pytli.

Spolu s dalšími neposlušnými koťaty.

Nepodařilo se správně namíchat geny. Mělo jsem být trochu víc po babičce z otcovy strany než po dědečkovi ze strany matčiny. Ten se totiž taky nevyved’. Dnes už se ví, jak takovým věcem zcela přímočaře předcházet. Říká se tomu postnatální euthanasie. Jde vpodstatě o utracení – co nejdříve po narození.