Nadace Divoké husy 3/2001

Číslo

Nadace Divoké husy podporuje odvážné lidi a smělé projekty v sociální a zdravotní oblasti. Děkujeme všem Vám, kteří jste se k letu Divokých hus přidali.

Druhou březnovou sbírkou zamýšlíme podpořit snahu organizace Nevo džanipen – Nový život. Tato organizace vznikla z podnětu profesionálních pracovníků, kteří se zabývají integrací znevýhodněných skupin do společnosti. Za tímto účelem vzniklo v Českých Budějovicích Romské vzdělávací a kulturní centrum, které se snaží nabízet Rómům možnosti aktivního využití volného času. Děti i dospělí zde mohou navštěvovat velké množství kroužků a kursů. Činnost Centra se však neomezuje jen na tyto kroužky a Centrum pořádá řadu jednorázových akcí, jako jsou tábory, výlety, představení apod.

Výtěžek sbírky bude určen na zakoupení vybavení keramické dílny v tomto Centru.

Peníze můžete posílat na účet s názvem Nadace Divoké husy číslo 27000000/2700 VS „88“ u Bank Austria Praha 1.