2/1998

K dialogu přistupujme v pokoře

V jednom z loňských podzimních čísel časopisu Protestant byl otištěn článek Prof. dr. Milana Balabána, Bc. Věry V. Tydlitátové a ThMgr. Josefa Bláhy, SJ, nazvaný „Židovským obcím v Čechách a na Moravě“. Dostal se mi do rukou až s velkým zpožděním, přesto bych na něj rád několika slovy zareagoval.

Začátek křesťanství

Ocitli jsme se v situaci duchovní nouze. Touto větou začíná provolání směřující k židovským obcím. Míří však též do našich srdcí, do jaké míry obřezaných, to se poměrně záhy ukáže. Uvidíme, zdali jimi dokážeme přemýšlet o určitých novozákonních nesourodostech (zmiňovaných, resp.

První láska Boží

Gottes Erste Liebe – První láska Boží. Tak se jmenuje obsáhlá kniha německého autora Friedricha Heera. Na více než 800 stranách se můžeme dočíst o dějinách křesťanského antijudaismu a antisemitismu. První láskou Boží jsou Židé.

Causa mortis

K článku Pavla Ottera chci připojit několik poznámek k „příčinám úmrtí“. Domnívám se, že říkám samozřejmosti, které však jsou u nás trvale ignorovány.

Křesťanství a hinduismus

nakladatelství Vyšehrad 1997, ve čtivém překladu Jiřího Hoblíka a Dušana Zbavitele. Nakladatelství vydá celý projekt, takže v dohledné době se setkáme s dalšími dialogicky koncipovanými díly (Křesťanství a buddhismus, Křesťanství a islám, Křesťanství a náboženství Číny).