10/2000

Století obtisknuté do života

Rozhovor s paní Rufinou Hill

S paní Rufinou Hill z Oxfordu jsme se sešli v Praze, kam se každým rokem ráda vrací. Prožila zde totiž asi nejkrásnější část svého dlouhého života, o němž jsme si od ní nechali vyprávět.

Bude asi nejlepší, když začneme od začátku – řekněte nám, prosím, kdy a kde jste se narodila.

Pomoc Židům za války

Je jistě velmi pozitivní, že se v naší době rozvířila debata o osudu Židů za nacismu a o vině jednotlivých národů, různých skupin v nich, a zvláště křesťanů. V rozličné hloubce a zevrubnosti se odhalují provinění, zjišťují se zanedbání a pronáší se vyznání vin. Široce založená diskuse – spíš polemika – probíhá už třetím rokem v českém evangelickém prostředí.

Dny jen pro Izrael?

Dopis Křesťanskému společenství v Hradci Králové

Vážený pane pastore,

vážené společenství,

dovolte mi, abych reagoval na Váš dopis ze dne 17. 10. 2000, jímž upřesňujete akci „Dny pro Izrael“, kterou pořádáte v Hradci Králové ve dnech 23.–26. října.

Písmo

V tomto článečku mi nepůjde o odborné poučení, které je lépe vyhledat v příslušných slovnících. K uvedení do širšího rozhovoru v církvi může také dobře posloužit řada statí bratra prof. Smolíka, nedávno uveřejněná v Kostnických Jiskrách. Otázce Písma je v nich věnována zásadní pozornost. Mé stručné svědectví bude spíše osobní.

Předznamenání