Vojen Syrovátka

Krutost

Jako čtrnáctiletý kluk jsem začal pracovat se staršími chlapy v dílně, kde se opravovaly elektromotory. Setrval jsem tam sedm let.

Slovenští evangelíci a my

Jako zástupci Spolku evangelických kazatelů jsme se s Petrem Hudcem zúčastnili shromáždění evangelických duchovních slovenské luterské církve v Martině. Byli jsme přátelsky přijati, účastnili jsme se všech jednání a měli jsme příležitost k řadě rozhovorů, při nichž jsme se dozvěděli leccos pro nás nového. Mimo jiné jsme se přesvědčili, že většina slovenských evangelických kazatelů stojí o přátelské kontakty s naší církví.