8/1997

Kázání Abigail Hudcové

Zde je můj služebník, jehož podepírám, můj vyvolený, v němž jsem našel zalíbení. Vložil jsem na něho svého ducha, aby vyhlásil soud pronárodům. Nekřičí a hlas nepozvedá, nedává se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající. Soud vyhlásí podle pravdy. Neochabne, nezlomí se, dokud na zemi soud nevykoná. I ostrovy čekají na jeho zákon.

Past české politiky

Existuje zvláštní způsob předložit účet za vlastní neúspěchy předkům, ba dokonce ztotožnit jejich vítězství s našimi prohrami. Tak Jaroslav Durych za druhé republiky vyložil mnichovský diktát jako spravedlivý trest za Masarykem vedený československý odboj.

Evangelíci v Polsku

jsou takřka promilovou menšinou. Přesto začátkem tohoto roku začali vydávat – v krásné úpravě – čtvrtletník MYSL PROTESTANCKA (náklad 1000 ks), který chce oslovit více otevřené intelektuály nežli církevníky. Přináší mj. články Evangelíci v životě polského národa, Čím je protestantismus?, Zapomenuté kulturní tradice Horního Slezska.

Dobrodiní svobody

Je třeba dávat najevo, že jsme za svobodu vděčni. Děkovat za ni, aby se nestala nedostatkovým zbožím, kterého si považujeme, až když ho nemáme. O svobodu totiž můžeme přijít, když si jí dostatečný počet lidí nebude dostatečně vážit a rozeznávat v ní ohromné dobrodiní.

Boží vůle

Před dvaceti lety

Uplynulo už dvacet let od událostí, které výrazně poznamenaly vnitřní život ČCE. Je příznačné, že inkriminované texty dodnes nevešly ve všeobecnou známost. Otiskujeme proto tzv. Dopis jedenatřiceti (Postavení církve a věřících), Teze učitelů KEBF i některé z následných reakcí. Věříme, že poznání vlastní minulosti pomůže nám pro budoucnost.

red.

 

Poznámky k thesím Komenského fakulty z května 1977 od J.  L. Hasselaara, profesora dogmatiky a křesťanské etiky na universitě v Utrechtu

Má první myšlenka je, že církev se musí vždy chránit před každou theologií, která jí chce uložit program, jak v budoucnosti mluvit a jednat. Fakulta chce dle svého vlastního pochopení Kreda postaviti církev na určité programatické stanovisko. V důsledku toho se církev zvrhne v abstraktnosti ve stranu nebo spolek, a tak hrozí nebezpečí, že ztratí svou svobodu říci dnes „ano“ a zítra „ne“.