5/2010

noci (j. š.)

jsou noci bože můj v nichž hejno černých vran
svým rvavým krákáním se rouhá nebesům
úlisným mácháním se blíží nad můj dům
ze sladké tíhy mdlob vždy znovu procitám

když slunce odchází na lože do chaluh
a temný vodopád důl světa zatopí
světlem svých tušení si svítím na stopy
což nikdy nenajdu cestu po níž jde bůh?

Nadace Divoké husy 5/2010

Tentokrát poletíme s Divokými husami do Kladna podpořit Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA. Pomáhají tu rodinám, pečujícím o děti s různým znevýhodněním. Cílem je pomoci celé rodině vyrovnat se s postižením dítěte, najít optimální výchovné postupy a umožnit dítěti co největší rozvoj.

Těžký úkol církevních tatíků

Sdílím rozpaky Tomáše Trusiny nad způsobem, jímž byl odejit Mirek Topolánek (Pt 4/2010). Nicméně pro úplnost dodávám, že zásadní a pro Topolánka osudová byla reakce předsedy vlády Jana Fischera. Fischer odmítl přijmout Topolánkovu omluvu a prohlásil, že styky s ním omezuje na politicky nezbytné minimum. Možná tím chtěl vzbudit reminiscenci na T. G.

Za Jendou Balabánem… do Ostravy

Ostrava. Pro mě město Karla Kryla, Jendy a Dáni Balabánových. Celá ta léta dospívání mě posilovaly písně Karla Kryla hořkou vírou i nadějí. Splnila se v roce 1989? Hořčina se usadila u srdce. Karel Kryl zemřel. Naše srdce však hořce hořelo. Srdce Jendy Balabána běželo tou hořčinou až příliš prudce. Zastavilo se 23. 4. 2010. Jeho víra nás však nese dál.

Za Jendou Balabánem… do Ostravy

Ostrava. Pro mě město Karla Kryla, Jendy a Dáni Balabánových. Celá ta léta dospívání mě posilovaly písně Karla Kryla hořkou vírou i nadějí. Splnila se v roce 1989? Hořčina se usadila u srdce. Karel Kryl zemřel. Naše srdce však hořce hořelo. Srdce Jendy Balabána běželo tou hořčinou až příliš prudce. Zastavilo se 23. 4. 2010. Jeho víra nás však nese dál.

Za Jendou Balabánem… do Ostravy

Ostrava. Pro mě město Karla Kryla, Jendy a Dáni Balabánových. Celá ta léta dospívání mě posilovaly písně Karla Kryla hořkou vírou i nadějí. Splnila se v roce 1989? Hořčina se usadila u srdce. Karel Kryl zemřel. Naše srdce však hořce hořelo. Srdce Jendy Balabána běželo tou hořčinou až příliš prudce. Zastavilo se 23. 4. 2010. Jeho víra nás však nese dál.

Když otevíráme Janovo evangelium

Dávno tomu, v letech 1940–1980, co jsem se při podobné příležitosti, jako je ta dnešní, nechával oslovit textem a potom jsem většinou ze své paměti vydoloval nejzákladnější zasuté vědění o tom, kdo a co a jak. Nechci tu plakat nad tím, že já a moji dávní kolegové jsme byli odkázání na několik knížek a fakultních učebnic, které jsme si opatřili ještě ve svobodných letech.