5/2010

Křesťanské svědectví vůči státu podle Johna Howarda Yodera

A je po volbách. Nejvhodnější čas na to, abychom se upamatovali, že politické jednání křesťanů se nevyčerpává u volebních uren. Pokud totiž mluvíme o politice v širokém smyslu slova, je samotná sounáležitost křesťanů ve společenství církevní obce (polis) svérázným způsobem politického života. Vztah křesťana vůči státnímu zřízení pak lze nejlépe charakterizovat pojmem svědectví.

Kázání Jaroslava Vítka

Text: Marek 16,9–15

Když Ježíš ráno prvního dne po sobotě vstal, zjevil se nejprve Marii z Magdaly, z níž kdysi vyhnal sedm démonů. Ona to šla oznámit těm, kteří bývali s ním a nyní truchlili a plakali. Ti, když uslyšeli, že žije a že se jí ukázal, nevěřili.

Nezadlužíš?

Jedním z letošních předvolebních hitů je – či byla – hrozba růstu českého státního dluhu až kamsi do řeckých rozměrů a konců. Pomiňme v této chvíli, že zdejší státní zadlužení patří v Evropě k těm nižším, a věnujme se doprovodným jevům ekonomicko-morálního imperativu „nezadlužíš!“ On to vlastně není imperativ, nýbrž futurum, ale o té budoucnosti až níže.