Hutně a chutně 5/2010

Číslo

Snad jen Otakaru Motejlovi se mohlo stát, že když zemřel, ocitoval internetový diskutér pod článkem o jeho úmrtí báseň. „Květy jabloní / koudelí obalené / Kéž si tak měkce lehneme / do Tvého hnízda, / Pane“ Báseň Ivana Jirouse citoval v Deníku Referendum 9. 5. 2010 V. Dostál.

Obvodní soud pro Prahu 4 dne 14. května rozhodl, že Městská část Praha 11 je povinna zpřístupnit Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické parkoviště u sborového domu v Donovalské ulici a umožnit příjezd ke sborovému domu z veřejné komunikační sítě. Soud plně vyhověl žalobě farního sboru a nepřímo tak potvrdil, že MČ Praha 11 porušila zákon, když bez řádného projednání uzavřela a zničila parkoviště, které sbor vlastním nákladem vybudoval. Rozsudek dosud nenabyl právní moci.

Nejvyšší správní soud zrušil rozsudkem ze dne 20. 5. 2010 část Zásad územní rozvoje hl. m. Prahy, které vymezují plochy a koridory stavby s označením „Pražský okruh (SOKP), úsek Ruzyně–Březiněves“. V odůvodnění rozsudku nalezneme téměř všechny námitky, uváděné proti tzv. jižní trase severozápadní části pražského okruhu suchdolským starostou (viz Protestant 4/2010 a 6/2008).