Nadace Divoké husy 5/2010

Číslo

Tentokrát poletíme s Divokými husami do Kladna podpořit Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA. Pomáhají tu rodinám, pečujícím o děti s různým znevýhodněním. Cílem je pomoci celé rodině vyrovnat se s postižením dítěte, najít optimální výchovné postupy a umožnit dítěti co největší rozvoj. Rodiče se učí orientovat v problematice zdravotně postižených a společně připravovat podmínky pro vstup dítěte do školy. Prostřednictvím Nadace Divoké husy můžete přispět do veřejné sbírky, která probíhá od 29. května do 11. června a jejíž výtěžek bude použit na týdenní psychorelaxační pobyt rodin s dětmi se zdravotním postižením.

V červnu poletíme s Divokými husami do Prahy-Stodůlek podpořit Diakonii a její středisko rané péče. Jde o terénní službu pro rodiny pečující o dítě s mentálním, pohybovým či kombinovaným postižením. Služba podporuje a provází rodinu v období po narození dítěte s postižením. Pomáhá nalézt rodině takové vnitřní zdroje, které jí umožní vychovávat dítě v přirozeném prostředí a v co nejvyšší míře si zachovat si dosavadní způsob života. Prostřednictvím Nadace Divoké husy můžete přispět do veřejné sbírky, která probíhá od 12. do 25. června a jejíž výtěžek bude použit na zakoupení služebního automobilu pro terénní poradce, kteří působí v domácnostech klientských rodin.

Příspěvky můžete posílat na č. ú. 27000000/2700, v. s. 316 pro ROSU, 317 pro Diakonii. Dárcovskou SMS ve tvaru DMS HUSY můžete zaslat na číslo 87777.