3/1999

Mystické motivy v křesťanské zbožnosti

Karl Rahner, významný katolický teolog 20. století, tvrdí, že křesťan budoucnosti bude především mystik, anebo nebude. Je to tvrzení odvážné, ale zároveň podnětné, neboť až provokativně nastoluje otázku po místě mystiky v křesťanské zbožnosti. Pokusme se tedy seřadit některé mystické důrazy a ptejme se, zda nám pomohou v kritickém přehodnocení typů tradiční zbožnosti.

Otázky nad našimi vyznavači

Reakce církevních představitelů na jmenování vládní komise pro vztah církví a státu (27. 1.) byly poměrně jednoznačné ve své odmítavosti jako na podzim a při jejich zdůvodňování se objevila podobná historická reminiscence: členem vládní komise nemůže být komunista, znamenalo by to totéž, jako jednat o odškodnění obětí holocaustu s nacisty.

Před 570 lety

4. dubna 1429 přijal na bratislavském hradě uherský a německý král Zikmund Lucemburský husitské poselstvo vedené Prokopem Holým. Na tomto prvním setkání na tak vysoké úrovni bylo ještě daleko k soudci chebskému (1432), jímž představitelé římské církve uznali, že spor s husity má být posuzován na základě bible.

Hutně a chutně 3/1999

Přehlednou zprávu o výši a využití finančních prostředků na pomoc postiženým záplavami během let 1997 a 1998 z pera předsedy komise V. Kopeckého obdržely v únoru farní kanceláře. Komise spravovala prostředky ve výši 21.921.821 Kč a zatím rozdělila 19.358.227 Kč.