2/2001

Náš člověk v Ramalláhu

Rozhovor s Dášou van der Horst, vedoucí styčného úřadu ČR na Palestinském autonomním území

Dáša van der Horst se narodila r. 1964 v Brně. V r. 1985 se provdala do Nizozemí. Na Universitě v Leidenu vystudovala sinologii. V r. 1992 se s celou rodinou (manželem a dvěma dětmi) vrátila do Československa, od r. 1994 pracuje na MZV ČR.

Šalomounské řešení

Jednou přinesli za králem Šalomounem Českou televizi. Postavili ji před něho a obě znesvářené strany žádaly o spravedlivý rozsudek. Vzbouření zpravodajci i zákonně zvolené vedení vyzvali krále, aby spravedlivě rozsoudil, komu z nich patří. Král nejprve vyslechl jednu stranu, potom druhou, chvíli přemýšlel, a pak si dal přinést meč. Všichni ustrnuli hrůzou.

Pokoj a dobro

Na základě rozhodnutí České biskupské konference z 8. 1. 1998 vypracoval tým odborníků České křesťanské akademie list Pokoj a dobro a předložil jej 17. 11. 2000 ke společenské diskusi. Záměrem je projasnění uplynulého vývoje a získání širokého společenského konsensu pro další směřování naší vlasti.

Před devíti sty lety

Těžko říci něco nového o lidech žijících v bezdějinném kmenovém zřízení. Velké domácnosti (J. Patočka) asijských států zaznamenávaly změny v rámci svých systémů. Byzanc po vpádu Seldžuckých Turků ztratila Malou Asii. Zdejší ortodoxní – pravoslavná církev žila již odděleně vedle latinské církve římské.

Větrné bezvětří

V Polabí vanou větry všelijaké. Však mají pod sebou placato. A aby bylo placatěji, tak se meze rozorají, aby bylo všechno daleko. Z jedné osobní vůle jisté si tím, že bezzubý konvent všechno odkývne, aby s tím nebylo tolik opletaček. Hlavně když bude větrno. Ale odkud vlastně?