Peter Moree

Zápas církví s helsinským procesem

„Jedním z největších paradoxů doby konfrontace mezi Západem a Východem zůstává skutečnost, že Závěrečný akt helsinské Konference o odzbrojení a spolupráci v Evropě (KBSE), založený sovětskou iniciativou a propagovaný Moskvou jako velké vítězství sovětské diplomacie, se brzy obrátil v účinný nástroj disidentů, jejich nezávislých iniciativ a západních demokracií, a tak se stal zásadním příspěvkem, jenž podkopal legitimitu komunistických režimů východní Evropy a Sovětského svazu.“ Toto „intrikánské“ hodnocení helsinského procesu, citované zde z úst předsedy Nizozemského helsinského výboru J. H

Meditace o oběti Protestant Po, 21/01/2019 - 18:44

Žijeme ve svobodném světě. Jak je pak možné, že cítíme takovou bezmoc? Proto, že si mocní bez skrupulí ukrajují ze svobody slabších? Že za peníze, nabídku slevy, za nějakou odměnu si lze koupit všechno včetně mínění většiny? Že dostatečně široká mediální masáž, atraktivní jednoduchý populismus nakonec zválcují vše ostatní? Že co není efektivní, nemá žádnou hodnotu? Rozmáhá se jakási rozostřenost, nejsou zřetelné cíle ani cesty. Pojem pravdy, zdá se, ztrácí smysl.

Několik poznámek k dokumentu Masaryk a náboženství

Je bezesporu dobré, že se v České televizi (byť v mediálním ghettu pro křesťany zvaném Křesťanský magazín) objevilo téma Masaryk a náboženství. A je hezké, že kolega Martin Chadima při vykreslení duchovního profilu Masaryka postupoval chronologicky, tedy po historické linii, což (aspoň potencionálně) umožňuje ukázat vývoj a zrání. Pořad byl nejzdařilejší tam, kde autor ukázal místa (většinou kostely), která jsou spojené s duchovní orientací Masaryka.

Co se děje v Nizozemí?

Vražda Theo van Gogha 2. listopadu způsobila v nizozemské společnosti velký šok a přitáhla opět pozornost mezinárodních médií k tomu, co se to v oblasti etnických a náboženských menšin, jejich integrace a tolerance, a konečně jejich potenciálu k násilí a terorismu v Nizozemí vlastně děje.

Náboženství a konflikty ve střední a východní Evropě Protestant Út, 19/12/2017 - 08:31

V březnu letošního roku na Balkáně opět hořely kostely a náboženské budovy. V Kosovu vzplanulo třicet ortodoxních kostelů a mírovému sboru Spojených národů se nepodařilo albánským vzbouřencům v tomto ničení zabránit. Bylo zničeno i mnoho domů posledních v Kosovu ještě žijících Srbů. Dvacet z nich dokonce zahynulo.