9/2006

Laudatio pro Milenu Šimsovou

Již počtvrté byla vyhlášena cena za dílo v oblasti tvorby míru mezi lidskými skupinami – Prix Irene 2006, udělovaná jedincům za dílo v oblasti společenského soužití, publicistiky, literatury, umění, teologie, vědy. Její letošní laureátkou je Milena Šimsová, historička. Cenu udělují občanská sdružení RafaelInstitut a Tolerance a občanská společnost.

Havlíčku, Havle

K sedmdesátinám Václava Havla

Uveřejňujeme dva z textů, které zazněly během společenského večera slova a hudby Pocta Václavu Havlovi 11. října 2006 v českobratrském sboru v Praze na Vinohradech.

Hutně a chutně 9/2006

„Jako bývalý uprchlík věřím v otevřenost a toleranci. Měli bychom se snažit žít spíše spolu než stavět mezi námi zdi a ploty. Může to znít poeticky, naivně, ale není jiná cesta. Dnes si můžeme vybrat. Budeme s druhými fanaticky bojovat nebo se pokoušet domluvit? Jako fanatici skončíme do jednoho mrtví, v takovém světě ani nelze přežít.