8/1995

Kázání Jana Dusa Protestant Po, 05/12/2016 - 18:01

Dne 24. srpna 1995 zemřel ve věku 92 let Jan Dus, emeritní farář ČCE v Hronově a v Kutné Hoře a dlouholetý předseda SČED (obnoveného jako Spolek evangelických kazatelů).

Starý zákon a česká literatura Protestant Po, 05/12/2016 - 17:56

Od konce srpna se v Praze konal z inspirace izraelského velvyslance v České republice Moshe Yegara a pod patronací prezidenta Václava Havla kulturní festival STARÝ ZÁKON V UMĚNÍ. V rámci tohoto evropského festivalu uspořádal Strahovský klášter ve spolupráci s Památníkem písemnictví výstavu STARÝ ZÁKON V ČESKÉ LITERATUŘE A KNIŽNÍ TVORBĚ 19. a 20. STOLETÍ.

Kapitoly z vlastních dějin rozhovor s Bedřichem B. Bašusem Protestant Po, 05/12/2016 - 17:47

Říká se, že ČCE je spíše církev toleranční než reformační. Mohl byste charakterizovat, čím byla církev v toleranční době typická?

Přímluvce postmoderny Protestant Po, 05/12/2016 - 17:42

V metodologii věd se odehrály během 20. století převratné změny. Kosmos se proměnil v dramatický dějinný příběh. Dějinnost jako by narušila dosud zaběhané přístupy. Bipolárnost věd se rozkolísala – když začali filosofovat fyzikové, astrofyzikové, a poslední dobou i biologové. Jako by se setřely hranice mezi humanitními a přírodovědnými obory.

Dusno kolem Diakonie Protestant Po, 05/12/2016 - 17:15

V minulém čísle jsme publikovali otevřený dopis Milíče Kaštánka z Ostravy, v němž nás vyzval, abychom se zabývali situací v Diakonii ČCE. Poskytujeme mu tedy prostor, aby sám zveřejnil informace, které pokládá za důležité. Zároveň jsme požádali několik funkcionářů Diakonie, aby na uvedená fakta reagovali.

Ach, ty nesvatá prostoto aneb časové úvahy nad kozlí hlavou Protestant Po, 05/12/2016 - 17:07

Poslední srpnový den přinesla ČTK zprávu, že „kardinál Miloslav Vlk nepřijal pozvání na koncert britské skupiny Black Sabbath. Podle České biskupské konference jsou pro křesťany nepřijatelné symboly, které tato skupina propaguje, a některé její texty prý působí dojmem uctívání satana a černé magie“ (LN).

Viník vždy po ruce? Protestant Po, 05/12/2016 - 17:05

V LtN č. 32 se zabývá katolický sociolog Bohuslav Blažek problematikou venkova.

Kresby Ivana Urbánka Protestant Po, 05/12/2016 - 17:01

K akci Starý zákon v umění přispěla i galerie Genesis, která uspořádala výstavu biblických kreseb Ivana Urbánka. Řeč při vernisáži pronesl kreslířův holandský přítel Bert Kisjes – česky.

Hutně a chutně 8/1995 Protestant Po, 05/12/2016 - 17:00

„Lidová strana, jak známo, je stranou křesťanskou. Potíž je v tom, že vůbec není jasné, co tento přívlastek v naší praktické politice znamená, nepočítáme-li fakt, že členové a voliči takové strany častěji než ostatní navštěvují kostel,“ napsal ve svém komentáři o současném rozpoložení a ambicích KDU-ČSL Richard Štencl v Respektu 38/95.

LITANIE ZA BOSNU Protestant Po, 05/12/2016 - 16:59

Pane

my, nezasažení válečným běsněním několik generací

my, sledující útrapy této války jedním okem poklidně večeříce před dvěstěpadesátýmsedmým pokračováním jednoho z těch seriálů, kterými zaháníme nudu

my, jejichž soucit i rozhořčení ochladne už při předpovědi počasí

my, které uprostřed přemíry zpráv unavuje pamatovat si, kdo je agresor a kdo oběť