6/2000

Nadace Divoké husy 6/2000

Nadace Divoké husy podporuje odvážné lidi a smělé projekty v sociální a zdravotní oblasti. Děkujeme Vám všem, kteří jste se k letu Divokých hus přidali. Na první půli července jsme se rozhodli pomoci Občanskému sdružení pro pomoc mentálně postiženým, které provozuje Domov v Liberci-Harcově. V tomto domově bydlí 25 dospělých mužů a žen formou tzv.

Žít se smrtí

Nedávno jsme se mohli začíst do výboru útěšné literatury antické a středověké (Jana Nechutová, Úděl a útěcha, Eman 1995). V úvodních odstavcích knihy nás autorka překladu a výkladu upozornila na pokračování útěšného tématu v dílech J. A. Komenského, Laurence Sterna, E. Rádla a Egona Bondyho.

Hutně a chutně 6/2000

Jako výrazný plod změn ve východní Evropě zmínila v rozhovoru pro Respekt Susan Sontagová nadaci Člověk v tísni: Je to malá organizace, ale její činnost je cílená a inteligentní, žádné byrokratické výdaje, jen přímočará a účinná humanitární pomoc. To jsou hrdinové dnešní doby. (Respekt č. 20)

Před 50 lety

25. 6. 1950 zahájila severokorejská armáda ofenzívu s cílem sjednotit Koreu pod vládou komunistické strany. OSN odsoudila severní Koreu jako útočníka a vyzvala členské země, aby vyslaly vojska na pomoc jižní Koreji. Prakticky šlo o armádu USA, která se vylodila ve středu země, vpadla severokorejským vojskům do zad, zničila je a postoupila až k čínským hranicím.

Jedině černá

Jedině černá
posouvá vlak asociací
popel a saze
jsou šedé

Černá je samota
černá je tma
černé je obočí
z kterého uletěl Jan Skácel

Nemám rád
černé pivo
černý humor
taky ne
beznaděj není černá
je bez barev
schovaná uvnitř

11. 8. 1990