6/1996

Kázání Zdeňka Šorma

Jákob vykročil lehkým krokem a přišel do země synů Východu. Pojednou spatřil v poli studni, u níž odpočívala tři stáda ovcí. Z té studně napájeli stáda. Na jejím otvoru byl veliký kámen. Když přihnali všechna stáda, odvalovali kámen z otvoru studně a napájeli ovce; potom zase kámen přivalili zpět na otvor studně. I řekl jim Jákob: Bratři, odkud jste? Odvětili: Jsme z Cháranu.

Tchien-an-Men po sedmi letech

Před sedmi lety čínský komunistický režim brutálně potlačil nenásilné studentské protesty na Náměstí Nebeského míru (Tchien-an-Men). Stovky studentů zahynuly na místě, tisíce dalších bylo uvězněno a jinak postiženo. V tehdejším Československu na tyto události veřejnost (zvláště studentská) citlivě reagovala.

Týden přímluvných modliteb

za osvobození členů náboženských sekt a kultů. V dnešní době můžeme pozorovat v ČR mnoho nových náboženských směrů, hnutí a uskupení. Mezi těmito směry jsou hnutí, která mají autoritářsky totalitní způsob vedení a řízení. Takto postižené náboženské systémy jsou označovány slovem „sekta“.

Kolja

„…k vodám tichým mne přivodí, duši mou občerstvuje,“ tichounce provází dětské zpěvobroukání závěrečné bílé titulky na černém pozadí. Pomalu probíhající seznam jmen a neuměle dětský zpěv třiadvacátého žalmu nedovoluje náhle zmlklým divákům vstát. Možná jsme dojati Dvořákovou hudbou, možná nám pomalu dochází, že Kolja nevědomky zpívá pohřební píseň.

Parrésia 1996

Evangelický sbor Horní Dubenky

a Centrum experimentálního divadla Brno

Vás zvou

do kostela a před kostel v Horních Dubenkách

k letní akci

PARRÉSIA 1996

aneb Ráj srdce a labyrint světa

O morálce

Co je to morálka? Odpověď na tuto otázku může být různá, od dlouhých akademických pojednání, vzájemně spolu soupeřících o vyšší stupeň vědeckosti, až po docela prostou odpověď, že morálka je slušnost. Nepochybnou a stoprocentně prokazatelnou definici morálky sotva můžeme poskytnout, za to ale nepochybně a prokazatelně zakoušíme, že pro život lidské společnosti je morálka nezbytná.

Hutně a chutně 6/2016

Buď naše škola rozvíjí některé schopnosti školáků, aniž o tom má tušení, anebo jsou české děti mimořádně bystré, což prokáží nejlépe v těch oblastech, kde je učitelé nechávají na pokoji, napsal Petr Holub v článku o výsledcích průzkumu gramotnosti na českých školách (Respekt 20/96), který zbořil úředně opakované mýty o nadprůměrné úrovni vzdělanosti českých školáků.