6/1996

MOST

Řeka je blízko pojď se podívat

Jak míjí voda mezi pilíři

Spustíme olovnici kolmo k hladině

Na mrtvé vzpomeneme

 

A beze strachu opřeme se lokty

Trpělivější nežli rybáři

O žulu zábradlí

Neznám tvé mrtvé a ty neznáš moje

 

Je to jak dobrý skutek postát na mostě

A ostrá bolest jako černá čára

Projede hrudí