Parrésia 1996

Číslo

Evangelický sbor Horní Dubenky

a Centrum experimentálního divadla Brno

Vás zvou

do kostela a před kostel v Horních Dubenkách

k letní akci

PARRÉSIA 1996

aneb Ráj srdce a labyrint světa

(parrésia = 1. otevřenost řeči, svoboda slova; 2. veřejnost; 3. otevřenost a upřímnost vůči lidem; 4. radostná důvěra vůči Bohu)

neděle 30. 6. v 9,00

Bohoslužba – Den po dni vynáší řeč a noc po noci

ukazuje umění

VARHANNÍ KONCERT

skladby J. S. Bacha, P. L. Bela, G. Ph. Telemanna

hraje Peter Morée, Utrecht

 

neděle 14. 7. v 9,00

Bohoslužba Dobré jen věci bráti budeme od Boha,

zlých pak nebudeme přijímati?

NEŠŤASTNÉ SVATBY

Studio Dům při Divadle Husa na provázku, Brno

scénář a režie Eva Tálská

 

neděle 28. 7. v 9,00

Bohoslužba Duch můj stane uprostřed vás

VIVAT COMENIUS

Alfréd Strejček, Štěpán Rak

 

sobota 3. 8. ve 20,00

OŘÍŠKY PRO ČERNÉHO PAPOUŠKA

aneb Hedvábná chvíle večerní

verše, úsměvné prózy a fiktivní dialogy

Jana Skácela v přednesu Ireny Hýskové

a Radima Vašinky,

divadlo Orfeus Praha

neděle 4. 8. v 9,00

Bohoslužba – Zadarmo jste dostali, zadarmo dejte

POHÁDKA O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH

Putující královská divadelní společnost Orfeus

principála Vincence Orfea Kočvary

 

neděle 11. 8. v 9,00

Bohoslužba – Jednoho každého dílo zjeveno bude

BALADA STRAŠLIVÁ O JAKUBU KRČÍNOVI

A O TOM, KTERAKS ČERTEM BRÁZDU VYVORAL

divadlo Continuo, Vodňany

 

sobota 17. 8. ve 20,00

BLÍZKO BOHU, BLÍZKO KOSTI

film Petra Barana z Burjatska

 

neděle 18. 8. v 9,00

Bohoslužba – Přistupujíce ke kameni živému

OBJEKT – toto léto před kostelem, sochař

Jan Šimek

 

neděle 25. 8. v 9,00

Bohoslužba – Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých

a zazáří ti Kristus

ve 14,30

STUDÁNKA PÁNĚ

(tradiční shromáždění v lese na místě tajných evangelických schůzek z doby protireformace); ráno káže a odpoledne přednáší na téma „Budoucnost křesťanství v české společnosti“ Pavel Smetana, synodní senior ČCE

 

OBRAZY Míly Doleželové

ze soukromých sbírek hornodubeneckých farníků

(výstava na farním dvoře – pouze v neděli po skončení programu)

 

Horní Dubenky jsou dostupné nejspíš autem, na kole či pěšky. Vlakem lze do stanice Jihlávka (na trati č. 204 Jihlava – Veselí n. L.), odkud 2 km pěšky; autobusové linky z Jihlavy, Počátek a Studené. Pozor, v neděli ráno nic nejede! Noclehy: bivak, stany (farní zahrada), prkna (sborová místnost), po rodinách (nutno domluvit předem).