Tchien-an-Men po sedmi letech

Číslo

Před sedmi lety čínský komunistický režim brutálně potlačil nenásilné studentské protesty na Náměstí Nebeského míru (Tchien-an-Men). Stovky studentů zahynuly na místě, tisíce dalších bylo uvězněno a jinak postiženo. V tehdejším Československu na tyto události veřejnost (zvláště studentská) citlivě reagovala. V dalších letech se však v naší zemi postupně prosadil „pragmatický“ tón politiků, upřednostňujících dobré ekonomické vztahy s Čínou před účinným apelem ve prospěch lidských práv. Nezávislé občanské společnosti v ČR, včetně církví, v této situaci nezbývá nežli na problém politických vězňů v Číně vytrvale upozorňovat. V atmosféře převládající lhostejnosti se nelze vyhnout ani demonstracím a jiným veřejným akcím. Jednu z nich uspořádala 4. 6. 96 před čínskou ambasádou v Praze Amnesty International společně s hnutím HOST a dalšími iniciativami. Zúčastnilo se jí asi 300 lidí.

Amnesty International sleduje situaci v Číně velmi pečlivě. Počátkem června byla veřejnosti předložena rozsáhlá zpráva obsahující dostupné ověřené informace o 1.949 politických vězních v Číně. Skutečný počet vězněných je ovšem daleko vyšší. Případy jsou pracovně uspořádány do několika kategorií: dokumentovány jsou případy související s Tchien-an-Men, s okupací Tibetu, ale i s náboženskou diskriminací (mj. kolem 100 vězněných katolíků a protestantů). Bližší podrobnosti na adrese AI: Palackého 9, 110 00 Praha 1.

„Opuštěně a osaměle hledím vstříc prázdné budoucnosti,

zbytek života se rozprostírá v nedohlednu.“

Tyto verše složil strojírenský dělník Čang Ťing-šeng z provincie Chu-nan. V květnu 1989 byl odsouzen na 13 let vězení za to, že nenásilným způsobem vyjadřoval požadavek sociálních a demokratických reforem. Již předtím, v 80. letech strávil 4 roky vězení za účast v hnutí „zeď demokracie“.

 

Obhajoba jednoho politického vězně je nepřímou pomocí i ostatním. Proto AI vyzývá k pomoci konkrétním jednotlivcům. O propuštění pana Ťing-šenga můžete požádat guvernéra provincie Chu-nan.

Adresa: Yang Zhengwu Shenshang, Governor of the Hunan Provincional People’s Government, Hunansheng, Renmin Zhengfu, 7 Wuyiyhonglu, Changshashi, Hunan Sheng, People’s Republic China.

Návrh dopisu: Dear governor, I ask you to release immediately and unconditionally prisoner of conscience Zhang Jingsheng. He is held only for his non-violent activities. Yours sincerely,

jad