Hutně a chutně 6/2016

Číslo

Buď naše škola rozvíjí některé schopnosti školáků, aniž o tom má tušení, anebo jsou české děti mimořádně bystré, což prokáží nejlépe v těch oblastech, kde je učitelé nechávají na pokoji, napsal Petr Holub v článku o výsledcích průzkumu gramotnosti na českých školách (Respekt 20/96), který zbořil úředně opakované mýty o nadprůměrné úrovni vzdělanosti českých školáků.

Rozhovor s Vratislavem Brabencem, někdejším studentem Komenského evangelické bohoslovecké fakulty, spolutvůrcem skupiny Plastic People, disidentem a emigrantem, přinesla pod názvem „Dvěstědvojka celej život“ Revolver Revue č. 30. Petruška Šustrová jako tazatelka „neoprašuje“ staré slavné časy, ale pamětníkům umožňuje zahlédnout Vráťovskou kontinuitu a nepamětníkům živě zpřítomňuje i záležitosti nedávné minulosti. Rozhovor se točí kolem Brabencova vztahu k náboženství, církvi, přírodě, užívání drog, estébácké persekuci a slušným lidem.

Petice za zákonnou regulaci mediálního násilí pokračuje. Do konce května přes 30.000 věřících podepsalo petici, požadující regulaci vysílání pořadů s násilnickou tématikou, ohrožujících duševní a mravní vývoj dětí (viz Protestant 2/96). Nelze ovšem spoléhat na rychlé projednání petice v parlamentu. Petiční výbor připomíná, že akce není termínována a bude pokračovat přinejmenším do vánoc. Uvádějte jméno, adresu a rodné číslo. Adresa pro zasílání petičních archů zůstává stejná: Doc. Pavel Říčan, Husova 4, 110 00 Praha 1.

Sbor ČCE v Hořicích v Podkrkonoší nabízí faru 5 + 1 se zahradou k bydlení na nejméně 5 let mladé evangelické rodině, která by se podílela na životě sboru, případně pomáhala s vedením skupiny dětí a mládeže. Zájemci se mohou hlásit na adrese: Farní sbor ČCE, Husova 870, 508 01 Hořice v Podkrkonoší.

Miloš Rejchrt, jeden z nejvzdělanějších a nejpodnětnějších myslitelů mezi evangelickými faráři, rezignoval na místo kazatele v Praze-Dejvicích a odchází pracovat na plný úvazek jako redaktor náboženského vysílání Českého rozhlasu. Je to dobře, není to dobře?

T,Š,J