5/2012

Náboženství je dialog

Sana Saeed je spisovatelka a politická komentátorka žijící v současné době v Kanadě. Je absolventkou magisterského oboru islámských studií na McGillově universitě. Zabývá se mimo jiné otázkami identity, rasy, náboženství v sekulárních společnostech, genderovými vztahy, postkolonialismem, islámem v Evropě a severní Americe.

O úskalích té krabice

Kdysi jsem prý svou obhajobou buranského Topola vytočil kohosi tak, že roztrhl tento milý plátek vejpůl. Tak pozor, milý čtenáři, teď budu obhajovat Dejva Ráta. Všimnul jsem si ho před lety, jak upozorňuje na zdraví státních financí škodlivou kooperaci farmaceutických byznysmenů (a byznyswomenek) s doktorstvem, když se to ještě neříkalo.

Kdo byl Jiří Hájek?

V roce 1997 vyšel sborník dokumentů a vzpomínek „Po dvaceti letech“, věnovaný Chartě 77. Mimo jiné je v něm uveřejněno překvapivé svědectví Petra Uhla. V únoru 1977 byl přítomen dvouhodinovému rozhovoru – sporu – Jana Patočky a Jiřího Hájka, dvou mluvčích Charty 77 (po zatčení třetího, Václava Havla, v lednu 1977).