5/1998

Svatý Vojtěch – předchůdce evropské integrace (a školské téma)

V saském Magdeburgu, kde před tisíci lety studoval a jejž navštěvoval český (a taky slovenský, polský, maďarský a trochu německý) světec Vojtěch–Adalbert, uspořádaly AdalbertStiftung a Collegium Carolinum v předvelikonočním týdnu kolokvium, které mělo resumovat práci historiků, vykonanou dosud a zejména nedávno v době vojtěšského milénia, zvážit a formulovat význam Slavníkovce Vojtěcha i ottons

Escherova smyčka

Ezediáš seděl za stolem a ukazoval Hugovi obrázek: „Podívej se, takhle bys měl stavět! To je aspoň architektura. Voda padá přes obrubu plošiny věže, padá z velké výšky na kolo a pak teče pozvolna korytem dolů,“ prstem sledoval tekoucí proud vody, „pořád teče dolů a za čtvrtou zákrutou zjistíš, že stekla nahoru na nejvyšší plošinu věže a může padat dolů a zase klesat nahoru.

Úvahy o sekularismu

Wolfharta Pannenberga dolehly díky CDK (Centru pro studium demokracie a kultury) až na Moravu a shromáždily v ekumenickém kruhu v sobotu 25. dubna necelé dvě desítky diskutérů. Jako podklad pro diskusi o sekularizaci sloužil zmíněný článek německého teologa. Jeho základní teze snad vystihují následující citáty:

Do Ameriky se vrátí solidarita

Tak je nadepsán futurologický esej amerického filosofa Richarda Rortyho, jejž přineslo 3. číslo letošních LISTŮ. Člověk konce 21. století rekapituluje rozpad americké demokracie a její obtížnou restauraci po překonání období diktatury. Problémy, jejichž neřešení se tak vymstilo, byly: Globální hospodářství, charakter střední vrstvy, fungování služeb.