5/1994

Kázání Samuele Hejzlara

Proto je Kristus prostředníkem nové smlouvy, aby ti, kdo jsou od Boha povoláni, přijali věčné dědictví, které jim bylo zaslíbeno – neboť jeho smrt přinesla vykoupení z hříchů, spáchaných za první smlouvy… Kristus vešel do samého nebe, aby se za nás postavil před Boží tváří.

Dvě knihy o zednářích

Matice cyrilometodějská vydala v Olomouci 1992 knihu Kněžím, přemilým synům Panny Marie (524 stran). Je určena členům Kněžského mariánského hnutí. Počet českých příznivců tohoto hnutí zatím publikován nebyl, celosvětově se od roku 1973 rozrostl přibližně na 300 biskupů a 60.000 kněží. Není to tedy zanedbatelný hlas v římsko- katolické církvi.

Schindlerův seznam

Pozoruhodný – a především křesťany inspirující – pohled na populární film Schindlerův seznam přináší recenze Andreje Stankoviče v Respektu č. 15. Upozorňuje, jak v spielbergovském uchopení tématu holocaustu dochází k posunům (vynuceným popularizujícím holywoodským zpracováním), díky kterým zůstane utajena skutečně šokující tvář utrpení židů.