4/2009

Hutně a chutně 4/2009

Na 4. duben 2009 připadlo čtyřicáté výročí smrti Evžena Plocka, třetího, kdo se upálil na protest proti počínající normalizaci. Nar. 1929, vyrůstal v době krize třicátých let, zažil Mnichov a okupaci. Pracoval v nářaďovně jihlavského Motorpalu, r. 1955 se stal funkcionářem odborů a vstoupil do komunistické strany.

Vojcek

„Je to hra, jíž se nic nevyrovná, jak ten zneužívaný člověk ve stájové kazajce je zasazen do vesmíru.“

Rainer Maria Rilke

O moderním českém biblickém překladu

Dostane-li dnes běžný Čech otázku, jaký zná český biblický překlad, téměř každý si vzpomene na Bibli kralickou, věřící křesťané a snad i někteří mladší lidé mimo církve také na tzv. ekumenickou bibli (Český ekumenický překlad), leckteří katolíci si případně uvědomí, že při bohoslužbách se čte ještě z jiného překladu, tzv. liturgického (neboli Bognerova).