4/1996

Obrázky z Bulharska

– Paní Zdravka Milenkova byla loni v květnu propuštěna z místa knihovnice ve vesnici Božurište poblíž Sofie, údajně kvůli rekonstrukci. Pravým důvodem, jak se ukázalo až po půl roce díky aktivistům Bulharského helsinského výboru, byla policejní zpráva, označující ji za „sektářku“. Paní Milenkova je členkou oficiálně registrované náboženské skupiny „Církev Boží“.

Ad Filtr-Havaj

(Protestant 1–3/96)

Kostelní nuda

je v mediálním věku nejmocnější zbraní Nepřítele. Vidím ho, sviňáka, jak se radostně pošklebuje, když před její existencí zavíráme oči, pak mají totiž jeho střely největší razanci.

Hlavně chci ale říct, že mi sestra J. Dvořáková-Hladká udělala hned trojí radost.

Ještě o Žalmech, písních a písničkách

Nebudu se již připojovat k obhajobě postavení Žalmů v evangelickém zpěvníku, je zřejmé a nepochybné. Připojím však ještě poznámku k funkci zpěvníku v životě církve. Vyjádřím ji dvěma citáty. „Vždyť zpěvník, to je skoro jako bible!“ zvolal bratr, teologicky velmi vzdělaný. „A to 'skoro' můžete ještě skoro škrtnout,“ dodala sestra, vedená teologickou intuicí.

Komunikace síťová a bezprostřední

Podobně jako kdysi proměnil se svět vynálezem knihtisku, mění se dnes neuvěřitelnými možnostmi počítačových sítí. Ocitáme se zřejmě na prahu nové komunikační epochy, k jejímž vrcholům a pádům, tím méně pak koncům lze jen těžko dohlédnout. Vývoj tu jde kupředu tak rychle, že patrně není daleko doba, kdy se stanou skutečností vize nového světa, živené zatím pouze v oblasti science-fiction.

Na co navazovat

Není snad druhé země v Evropě, kde jsou dějiny tolik propojeny se současností, jako v České republice (Peter Morée, Česká evangelická teologie v očích jednoho cizince, Protestant 2/96).