3/2019

Hledá se výzva, zn. velká

Proběhla onehdy debata pražské evangelické mládeže na téma prorocká úloha církve ve společnosti. Řečníci i debatéři mj. řešili, kdy a jak moc má církev vydávat své hlasité svědectví k společenským otázkám. Převažoval souhlas s tím, že by církev měla v tomto směru šetřit a vyslovit se pouze ve chvíli, kdy jde z křesťanského hlediska o zásadní výzvu.

„Je radost, jež nepřestává“ Motiv kosa v Zahradníčkově sbírce Dům Strach

Zkoušíme opatrně mluvit. Jen tak, pro slova samotná, jsme kdesi uvízlí. Říkám: „Dnes odpoledne jsem sledovala břízy. Vítr zesiluje, trhají sebou ze strany na stranu. Sledovala jsem ptáky v jejich korunách. Kdybych byla pták, neseděla bych tak vysoko ve větru. Byly to hrdličky, víš.“ Někde v Praze přikyvoval, možná si tiše povzdechl. „Jsou vtulené do sebe, hlavička mezi křídly, přivřená očka. Jen tak čekají, až to přejde, houpou se ve větvích i prudkém dešti.“ Později večer sedím u otevřeného okna s hlavou položenou na parapetě a vdechuju předjarní chlad.

Jak se postavit k odebírání orgánů v Číně

Projev Ethana Gutmanna 1. března 2019 v Senátu PČR, při mezinárodní konferenci „Pronásledování rodin v době nesvobody“ na festivalu Mene Tekel

Jako syn amerického psychiatra a psychiatričky jsem věděl již za mlada, že když sovětský občan nesouhlasí se svou vládou, můžou ho poslat do psychiatrické nemocnice. Mí rodiče nebyli jediní, které trápilo systematické mučení disidentů. Světový svaz psychiatrů odsuzoval své kolegy v SSSR pravidelně od roku 1971.

Nadace Divoké husy 3/2019

Ve dnech 31.–13. 4. 2019 můžete přispět do veřejné sbírky ve prospěch organizace Stéblo, z. s. Výtěžek z naší společné sbírky bude použit na zakoupení sedmimístného vozu pro potřeby terénní služby a svoz klientů.

Příspěvky můžete posílat na číslo účtu 27 000 000/0100, variabilní symbol 527.

Organizace Stéblo, z. s. otevřela v září 2005 Denní centrum pro osoby se speciálními potřebami.

Pro homine 2019 / Přirozená soběstřednost a blahoslavenství utrpení pro spravedlnost

Martin Luther se vysmál těm, kteří chtějí majestát Boha vypozorovat z přírody, z přirozeného přírodního řádu. Na Heidelbergské disputaci (1518) řekl, že božímu majestátu začínáme rozumět toliko skrze utrpení Páně a jeho kříž. Ve stejném století Jan Kalvín potvrdil Lutherovo rozpoznání o kříži a rozšířil jej žalmistovými slovy, že boží majestát poznáváme v přijetí odpuštění, což v nás vzbuzuje bázeň, která nás provází dalším životním během a pomáhá nám překonávat přirozené sklony k soběstřednosti a zatočenosti do svých a jen svých potřeb a nároků.