3/2000

ProScripta 3/2000

Zastav zastavárnu

básně z r. 1996

***

Proč, nač a zač

tak kladou se odpovědi

na náladu bez otazníků.

Sám bezmoci pomáháš

když nevědomost všude vědí

a mapy podávají průzkumníkům.

Zkoumám, co je známo

třesu se před výsledkem čtyři

dvě a dvě na ruce obracím

přitahuješ mně znovu mé dáno

Johnu Donnovi

Johnu Donnovi

Nikdy se neptej
komu zvoní zvony z Londonderry
neptej se komu zvoní
podkovy pod kopyty koní

Nikdy se neptej
komu zvoní
zvony

Obleč si zelený
montgomerák
a divně
a divně netvař se tak

Hlavně se neptej komu zvoní
zvony z Montgomery

Kázání Josefa Veselého

Když se ubírali cestou, řekl mu kdosi: „Budu tě následovat, kamkoli půjdeš.“ Ale Ježíš mu odpověděl: „Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil.“ Jinému řekl: „Následuj mne!“ On odpověděl: „Dovol mi, Pane, abych šel napřed pochovat svého otce.“ Řekl mu: „Nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé.

Jan Hus zasloužilým reformátorem

Husova „rehabilitace“ (v uvozovkách, protože jeho exkomunikace zrušena nebyla) je bezesporu krásným krokem římské církve k otevřenosti a toleranci vůči jiným církvím. Zároveň je to vítězství snah o toleranci vnitřní, o to, aby dialogické hledání pravdy a spravedlnosti uvnitř římské církve stále více převládalo nad deklarováním shora. O to kráčí ve světovém katolicismu už řadu desítiletí.

Nemusíte se stávat křesťany

V Lidových novinách a Protestantu probíhá s přestávkami převážně vnitroevangelická diskuze o vztahu křesťanského a židovského společenství. Specifikem této diskuze je značná míra filosemitismu takřka u všech diskutujících, projevující se až nechutným lichocením ve směru k české Židovské náboženské obci. Za obvinění z antijudaistických postojů se evangelíci obvykle mají ve zvyku omlouvat.