2/2002

Kázání Daniela Blažka

Lukáš 19,1–10

Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč; toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je, ale poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro zástup spatřit. Běžel proto napřed a vylezl na moruši, aby ho uviděl, neboť tudy měl jít.

Solidarita jako zbraň

V roce 1966 došlo k pozoruhodné události ve vztahu Státní bezpečnosti a evangelických farářů. Na každoročním shromáždění Svazu českobratrského evangelického duchovenstva (SČED) podal farář Jan Šimsa zprávu o svém prvním kontaktu se Státní bezpečností. Došlo k němu již před 14 lety, ale Šimsa se dříve neodvažoval o něm hovořit.

Historie a politika

Odhlédněme od jiných, jakkoliv závažných, momentů interview Miloše Zemana pro rakouský Profil ze dne 21. 1. 2002 a sledujme jeho jedinou větu:Sudetští Němci byli Hitlerovou pátou kolonou při zničení Československa jako jediného ostrova demokracie ve střední Evropě.

Zpochybnění svobody projevu

Loni na podzim byl obviněn farář Protivínský z Rakvic kvůli tomu, že veřejně šířil varování před komunisty jakožto hrozbou demokracii. Bezprostředně po medializování kauzy byl omilostněn. V té době byl naopak odsouzen nakladatel M. Zítko, stíhaný za vydání Hitlerova Mein Kampf. V této souvislosti se objevily hlasy, že svoboda slova je u nás respektována výběrově (např.

Hutně a chutně 2/2002

„Dostal jsem se k víře oklikou… poznáním, co víra v našich dějinách znamenala. Později také četbou několika velmi suchých, nijak emotivních knih. Četl jsem například jeden faktografický životopis Ježíše Krista. … Tehdy jsem si řekl – jestli tohle je pravda, tak to pro mne znamená moc,“ říká o své cestě k víře Ivan Medek v rozhovoru Nejraději se směju sám sobě.