2/1995

Návštěva z Osijeku

Evangelickou theologickou fakultu UK navštívili 17. ledna 1995 dr. Jaroslav Pecnik, profesor filosofie na evangelické fakultě, a dr. Zlatko Kramaric, profesor slavistiky na pedagogické fakultě. Přinášíme zkrácený záznam z obou jejich přednášek a z následující diskuse v plénu asi padesáti posluchačů.

Protest proti Protestantu

Protestuji proti zveřejnění dopisu Kenyona E. Wrighta „Milý bratře Rejchrte“ (č. 10/94)! Ve Starém zákoně čteme o přísných trestech za odkrytí hanby druhého. Ptal jsem se své moudré ženy, proč asi Protestant otiskl něco tak hanebného. Usoudila, že jej redigují mladí lidé, že jim dopis Miloš Rejchrt poskytl a oni si řekli: Uveřejníme to a čtenář si udělá úsudek sám!

Inteligence a její funkce

Demokracie v moderním pojetí je obecnou výzvou k odpovědnosti, a ta nabývá ve společnosti proorganizované dílčí práce zvláštního charakteru. V předprůmyslové společnosti se konkrétní odpovědnost prostého člověka týkala jeho soukromé životní sféry představované živností, rodinou a sousedstvím, zatímco odpovědnost veřejná zůstávala abstraktní a splňovala se většinou jenom volebním lístkem.

Dokument Stanovisko Nadace Tolerance k návrhu novely zákona o civilní službě

Stanovisko Nadace Tolerance k návrhu novely zákona o civilní službě.

S rozpaky jsme přijali informaci o vládním návrhu novely zákona o civilní službě, který se vláda chystá předložit parlamentu. Chceme upozornit na tři okruhy problémů, z nichž první považujeme za zvláště důležitý.

 

1. problém komisí pro civilní službu