1/1999

Kázání Martina Féra

Celá pospolitost synů Izraele táhla z pouště Sínu od stanoviště ke stanovišti podle Hospodinova rozkazu. Utáboř se v Refidímu, ale lid neměl vodu k pití. Tu se lid dostal do sváru s Mojžíšem a naléhali: „Dejte nám vodu, chceme pít!“ Mojžíš se jich zeptal: „Proč se se mnou přete? Proč pokoušíte Hospodina?“ Lid tam žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšovi.

Smíření a staré spory

rozhovor s Jaromírem Procházkou

Lidové noviny uveřejnily 1. října 1998 petici „Bez strachu z minulosti“, kterou podepsalo 78 publicistů, literátů, politologů a dalších osobností. Svou iniciativu zdůvodňují napětím mezi Německem a Českou republikou. Lze o nějakém takovém napětí hovořit?

Před 350 lety

V lednu 1649 byl popraven po veřejném soudním řízení jako tyran, zrádce a nepřítel lidu, král Karel I. Anglický parlament vyhlásil republiku, což odůvodnil zásadou, že lid je po Bohu původcem každé spravedlivé moci.

Hus a Masaryk v hubě anonyma

Do hodnocení práce a názorů předsedy Ekumenické rady církví P. Smetany zapojil se nám i anonym. Jakási buňka obeslala evangelické fary letákem, jenž obviňuje synodního seniora ČCE ze zrady reformačních ideálů a „kolaborace“ s římskými katolíky. Množství vykřičníků a způsob, jak autor umí česky, připomíná zašlé časy komunistických agitátorů.

Kniha o svatém

Dva luterští theologové obzvláště ovlivnili myslitele 20. století. Dva antipody, hleděno očima religionistů. Dietrich Bonhoeffer, průkopník nenáboženské interpretace evangelia, jehož hlas jakoby dozníval v příboji rozlévající se religionistické vlny, na jejímž hřebeni stále trůní Rudolf Otto, autor studie o svatu.

Z redakční pošty

Vážená redakce,

s nemalým zájmem pročítám pokaždé Váš časopis a za dobu, po kterou jej odebírám, jsem tím stihl pohoršit již nejednoho svého katolického souvěrce. Díky za trefnost a občas i břitkost a vůbec možnost zajímavě nahlédnout do sousedního tábora či sousedovýma očima do svého.

Hutně a chutně 1/1999

Víno tvé výborné začalo téci v hospodě U vystřelenýho voka ve středu 18. listopadu. Rozhovory se Svatoplukem Karáskem vydal Kalich a jsou k mání za 195 Kč. Recenzi přinesla MfD, Lidové noviny, Kostnické jiskry, Bratrstvo a další. Kniha se objevila i v anketě MfD „Kulturní zážitek roku“ a v anketě LN „Kniha roku“.