10/1999

Generální tajemník SRC volá po přehodnocení období studené války

–pod tímto (poněkud nadneseným?) nadpisem můžeme číst komuniké o návštěvě Konrada Raisera, gen. tajemníka SRC v Praze v druhé půli listopadu. Přetiskujeme část s informacemi o rozhovoru, který vedl s někdejšími evangelickými disidenty. Laskavý čtenář nechť si vyhledá článek A. Kocába v Protestantu č. 8

Neignorovat pronásledované

1. zasedání 30. synodu ČCE (18.–20. 11 v Praze) se nezabývalo jen vnitrocírkevními záležitostmi. Odsouhlasilo návrh Jana Dusa zaslat Světové radě církví dopis nastolující otázku vztahu SRC k pronásledovaným křesťanům, konkrétně na jihu Súdánu. (K problematice viz též Protestant roč. 1995, č. 2–5)

 

Vážení bratři a sestry v Kristu,