Nadace Divoké husy 10/1999

Číslo

podporuje odvážné lidi a smělé projekty v sociální a zdravotní oblasti. Děkujeme všem Vám, kteří jste se k letu Divokých hus přidali.

Pro vyhlášení dnešních sbírek nás zaujala činnost těchto organizací: V první polovině prosince chceme podpořit aktivity občanského sdružení Ratolest v Brně, které se snaží pomáhat mladým lidem (15–21 let), u kterých hrozí z různých příčin výskyt delikventního chování. Tomu se sdružení snaží předcházet tím, že k těmto lidem vyberou dobrovolníka z řad vyškolených studentů – klientových vrstevníků, který se snaží být jeho průvodcem. Jde o v praxi osvědčenou metodu prevence kriminality, proto si aktivita zaslouží ocenění.

Výtěžek sbírky bude určen k zajištění kurzu dobrovolníků, kteří s těmito klienty zdarma ve svém volném čase pracují.

Peníze můžete posílat na číslo účtu 115 115 115/5100 VS „54“.

V druhé půli prosince chceme podpořit druhý zajímavý projekt, o který se v Chrudimi snaží Centrum J. J. Pestalozziho. Jde o projekt tzv. „domů na půl cesty“, které mají za cíl sloužit klientům na přechodnou dobu. Lidé z Centra si uvědomili, že děti, které v 18 letech musejí opustit zařízení náhradní rodinné péče (dětské domovy apod.) jsou bez prostředků, bez rodin a bez práce. Proto jim Centrum chce nabídnout na dobu, než se ve společnosti etablují, bydlení v jednoduchých malometrážních bytech. Byty se právě dokončují a je nutné je vybavit alespoň základním zařízením.

Výtěžek sbírky bude určen na nákup nábytku do těchto bytů.

Peníze můžete posílat na číslo účtu

115 115 115/5100

VS „55“.

Pokud peníze zasíláte poštou, připojte k číslu účtu i jeho název a adresu: Nadace Divoké husy, IPB Praha 1, Senovážné nám. 32. 

Další informace www.divokehusy.cz