Joel Ruml

Zprávy klubu akcionářů

Vážení čtenáři, na tomto místě se budou nyní pravidelně objevovat zprávy Klubu akcionářů. Pro vás, kteří netušíte, oč se jedná, malé vysvětlení: Klub akcionářů vznikl jako volné sdružení DIKů, kteří investovali společně do vybraných podniků a získali tak určitou váhu vlastního hlasu při rozhodování na valných hromadách. Klub má tedy nyní možnost opravdově podnikat a neztratit při tom ze zřetele etické hodnoty.

Církev a politika

Dějí se věci překvapivé, a tak jsme nedávno mohli v televizi slyšet z úst člena KDH varováni před rostoucím vlivem kléru v politice. KDH, které samo s církevní podporou své politiky jistě před nedávnem počítalo, cítí se být dnes zaskočeno, neboť podstatná část římskokatolické církve na Slovensku uvítala mečiarovskou Deklaraci o svrchovanosti a ke „svému“ hnutí se tak obrátila zády.

Slavnost v Naardenu

Pro evangelíka z Československa byl příjezd do Naardenu velice příjemný. Na mnoha domech vlály holandské a československé vlajky, bylo možno potkat řadu autobusů s československou poznávací značkou. A také češtinu bylo slyšet z mnoha míst. Všichni jsme se sjeli na oficiální církevní oslavy 400. výročí narození Jana Amose Komenského. Konaly se ve Velkém kostele ve starém Naardenu (opevněném městě, obehnaném hradbami a vodními příkopy ve tvaru hvězdy). Nedělní odpoledne bylo rozděleno na dvě části. První, začínající ve 14 hodin, měla kulturně-vzdělavatelný ráz.

Vina

Měl jsem možnost dlouho hovořit s jedním komunistou, který komunistou zůstal. Dá se říct s chytrým komunistou, v dobrém i zlém významu slova. Ptal jsem se ho, zda cítí vinu za minulost a její viditelné následky. „Prosím vás, já nevěřím na ty vaše metafyzické pojmy,“ reagoval. Přeloženo: pocit viny mi nic neříká. Chtěl jsem znát jeho názor na soudruhy, kteří ještě nedávno stíhali soukromníky, Západ byl úhlavní nepřítel, kapitál jim páchl a nyní jsou v mnoha oblastech čilejší – v soukromničení, v rozmnožování vlastního kapitálu i bratřeni se Západem.

Kázání Joela Rumla

Také nějaký muž, jménem Ananiáš, a jeho manželka Safira prodali svůj pozemek. Ananiáš si však s vědomím své ženy dal nějaké peníze stranou, zbytek př a položil apoštolů k nohám. Ale Petr mu řekl: „Ananiáši, proč satan ovládl tvé srdce, že jsi lhal Duchu svatému a dal stranou část peněz za to pole?