Zaznamenali jsme 5/1993

Číslo

Redaktor Mladého světa Marek Šálek se ptal 24. 3. t. r. na Zbraslavi chodců, zda ví, proč se slaví velikonoce. V MS č. 14 zveřejnil odpovědi sedmnácti dotázaných.

Většina tuší, že jde o nějaký svátek, někteří vědí, že o svátek křesťanský, i když pouze jednou (!) zazní určitý náznak souvislosti s ukřižováním a vzkříšením Ježíše Krista. Nejčastěji se objevuje názor, že velikonoce se nějak vztahují k jaru. Některé perly stojí zato ocitovat. Ne pro náš posměch či povyšování, ale pro přesnější představu o stavu společnosti.

• „Teď nevím. Asi kvůli jaru. Bývá už pěkně, teplo, je dlouho vidět a vůbec je všechno o hodně lepší“.

• „To je stará věc, která už existuje léta páně. Starý pohanský zvyk, který naši předkové slavili odpradávna“.

• „Kdysi velikonoce mívaly náboženský původ. Dnes je to hlavně jarní úklid“.

• „Začíná jaro, všechno ožívá, tak to nějak musíme oslavit“.

• „Velikonoce byly vždycky. Slepice začínají snášet vajíčka, tak je barvíme, aby děti měly radost“.

• „Podle mě to jsou svátky, které jsme převzali od předků. Stará tradice, která přetrvala dodnes. To je ostuda, že nevím víc. Přitom jsem křesťan“.

• „To bude něco s Ježíšem. Narodil se? Vím, že v Americe se schovávají vajíčka a děti je hledají, ale důvod neznám“.

• „To je prastarý obyčej. Dvojnásobný svátek – přírodní a církevní. Oslavujeme návrat jara a zmrtvýchvstání Ježíše Krista“.

• „Je to nejdůležitější církevní svátek. Znovuzrození Krista. Farář by vám řekl víc, já pospíchám“.

• „Velikonoce jsou katolické svátky jara. V pátek začíná půst, pak odletí zvony do Říma, otevírají se poklady a tak“.

Kdo a kdy tolik zanedbal?