Joel Ruml

Dva projevy prezidenta

Asi opravdu platí, že nikdo není prorokem ve své vlasti, a proto náš prezident jezdí ven za těmi, kdo mu naslouchají. Už se skoro stalo pravidlem, že zatímco doma pronáší jen krátká příležitostná stanoviska, pro cizinu připravuje zásadní projevy. V průběhu posledních měsíců pronesl dvě závažné řeči před posluchači v USA, nejprve 4. července ve Filadelfii a podruhé 29.