Zprávy klubu akcionářů

Číslo

Svým rozhodnutím nevydávat zatím akcie nám vláda poněkud zkomplikovala život. Protože neznáme termín, kdy k vydáni dojde (píšu tyto řádky s nadějí, že ve chvíli, kdy je budete čist, můžete mít akcie už v kapse), museli jsme pozastavit plánované akce. Z toho důvodu se nekonalo ani sejití výboru 24. dubna v Pardubicích. Toto setkání se uskutečni první sobotu po pondělí, jímž vydávání akcií začne.

Jakmile bude toto datum známo, všichni členové Klubu nechť si vyzvednou akcie na registračním místě, kde kdysi zaregistrovali svou kupónovou knížku. Poté je třeba vyplnit na formuláři Plné moci rubriku „Číslo účtu u CKP“ (zapisuje se číslo z obdrženého listu akcií) a odevzdat formulář vedoucímu místní skupiny, příp. jiné kontaktní osobě. Kdo Plnou moc již odevzdal, nahlásí číslo vedoucímu, resp. kontaktní osobě, aby mohlo být do formuláře doplněno.

Dnes zveřejňujeme informaci o podniku VUMO Radotín, jak ji zpracoval ing. Jan Vaculík.
Joel Ruml

 

Akciová společnost VUMO Praha se sídlem v Radotíně je jediným podnikem, v němž členům našeho sdružení náleží většina akcií (asi 53%). Původní význam zkratky byl „Výzkumný ústav maltovin a osinkocementu“. Dnes tento podnik řeší především menší úkoly v oblasti likvidace škodlivých odpadů přidáváním do vsázky cementářských pecí nebo jejich zpracováním do betonu, jakož i další zvláštnosti související s výrobou a zpracováním vápna či cementu. Kromě toho tento podnik provádí měření emisí, což spočívá v analýze složení prachu a plynů, které přicházejí do ovzduší. Hlavní pracoviště s asi 50 zaměstnanci je v Praze-Radotíně, dalších 8 lidí pracuje na filiálce v Brně.

Zatím se snažíme orientovat se v situaci podniku, za jehož chod převezmeme odpovědnost úderem první valné hromady. Několikrát jsme se setkali s ředitelem, v ojedinělých případech pak s některými zaměstnanci, jejichž ambice mohou mít pro podnik v budoucnosti velký význam. Jsme ve styku s podnikatelem, který se zaměřil na související obor (vzduchotechniku), a v budoucnosti zřejmě budeme zvažovat možné druhy spolupráce s ním. Do jisté míry se orientujeme i v dalších podnicích, zabývajících se podobným oborem činnosti. Do první valné hromady musíme mít mj. jasno v tom, do jaké míry a kým obsadíme představenstvo a dozorčí radu.

Současný stav podniku je charakteristický tím, že většina tvůrčích pracovníků odešla za lepšími výdělky. Pro ty, kteří zůstali, je možná rozhodující jistý stupeň fandovství a zároveň i neoficiální možnost přivydělat si odbornou činností mimo rámec podniku. K problémům, které bude třeba řešit, patří i poněkud těžkopádná středisková struktura, náchylná k přebujelé administrativě, dále pak modernizace přístrojového vybavení a zároveň i zajištění jeho lepšího využití, čehož lze dosáhnout jedině zvýšením počtu zakázek díky zapojení do vhodných výrobních a odbytových struktur. Činnosti, kde to nebude možné, bude případně třeba zrušit.

Významná část hodnoty podniku spočívá v nemovitostech: Náš podnik vlastní dvě budovy (dvoupodlažní a třípodlažní) na vlastním pozemku v areálu cementárny Radotín, dále jednu budovu v Brně, a pak dvě rekreační střediska v okolí Prahy. Všechny budovy jsou nedostatečně využity, což představuje první problém, který se bude řešit bezprostředně po první valné hromadě. Hledáme proto nápady, podnikatelské projekty, a pokud možno i případné konkrétní zájemce o využití následujících nemovitostí:

Školící a rekreační středisko v Solenicích. Třípodlažní budova asi 1 km od Orlické přehrady na Vltavě, kapacita cca 80 lůžek, vinárna, bar, jídelna, kuchyně. Koupání v přehradě, lesy, pahorkaté, až skalnaté okolí. Spojení do Prahy přibližně hodinu autem. Účetní hodnota ZP+DKP cca 2,8 mil. Kč, odhad tržní ceny – cca dvojnásobek.
Školící a rekreační středisko ve Zdislavicích. Přestavěná budova původního mlýna „Staré peklo“ nedaleko Zdislavic u Vlašimi, plus opodál nová dvoupodlažní budova, 9 km od dálnice, cca 50 km od Prahy. Koupaliště, lesy, pahorkaté okolí. Kapacita cca 60 lůžek. Účetní hodnota ZP+DKP 6,8 mil. Kč, odhad tržní ceny – cca dvojnásobek.
Obě zařízení jsou v dobrém stavebně-technickém stavu, zařízena zánovním nábytkem, kompletně vybavena kuchyňskou technikou, nádobím, lůžkovinami. Po úpravě možno využít k hotelovému provozu, případně s dalšími investicemi jako sportovní či rehabilitační centrum, pro různé formy netradiční rekreace atd. Je na místě využít blízkost Prahy (atraktivní pro cizince) a umístění v přírodě (vhodné pro děti, rekreaci). Současný stav se vyznačuje velkým množstvím společenských místností, a proto by byla příhodná nějaká forma skupinové rekreace či vzdělávání. Optimální by bylo organizačně se napojit na nějakou (mezinárodní?) strukturu, která by přinesla i mimosezónní klientelu.

Nebytový dům v Brně (Staré Brno čp. 322). V Kopečné ulici čtyřpodlažní (vč. suterénu) dům půdorysu 15 × 20 m na pozemku 1660 m² (zbytek pozemku tvoří dvůr s jednopodlažní budovou v téměř dezolátním stavu). Hlavní budova v obstojném technickém stavu, vyznačuje se vysokými stropy a poměrně strmým a stísněným schodištěm; jde o bývalou tiskárnu. Pro výnosnější využiti je třeba počítat s nutností zásadních stavebních úprav. Nynější účetní hodnota staveb 180 tis. Kč, pozemek cca 1 mil. Kč, odhad tržní ceny: 3–4 mil. Kč.

Využití jednotlivých objektů je navzájem zcela nezávislé. Kromě pouhých nápadů (konkrétně podložených) hledáme případné autory či garanty (budoucího) podnikatelského plánu, jakož i potenciální podílníky, nájemce, provozovatele či realizátory kýžených záměrů. V Solenicích je možno začít již tuto sezónu, za kterýmžto účelem hledáme například manžele nebo rodinu, která by byla ochotna se tam usídlit a daný objekt provozovat. Zároveň hledáme i využití objektu: biblické kursy či jiné společné akce a ubytování méně náročných hostů či skupin z ciziny. Další informace o těchto objektech na adrese: dr. David Kunke, Korunní 60, 120 00 Praha 2.

Jan Vaculík