Jakub S. Trojan

Husův zápas

Jakkoli je nepopiratelná důležitost dějinných reálií, s nimiž jsou spjati jednotlivci, skupiny i celé národy do té míry, že se jim zdají jedinou „realitou“, platí požadavek porozumět jim odkazem na hlubší kontext, v němž se odehrávají.

K rozhovoru o odluce

Deváté číslo Protestanta přineslo hned čtyři příspěvky k otázce, která je živá mezi politiky, na veřejnosti i v církvích. Odluku církve od státu spojuje P. Říčan rovnou s koncem tzv. konstantinovské éry, naproti tomu J. Dus se přimlouvá za zachování státních dotací církvím, P. Ruml nabádá pro složitost této otázky k trpělivosti, P.