9/1999

V Litvínově Billa AntiParty

rozhovor s Tomášem Tožičkou

vedoucím Kooperačního fóra Střediska křesťanské pomoci Diakonie ČCE Most a předsedou sdružení právnických osob Otevřený svět, o občanském protestu proti stavbě supermarketu BILLA v Litvínově.

Co všechno je potřeba povědět o tom, co vaší AntiBILLAParty předcházelo?

Polibek v rituální praxi

Polibek je gesto, které činí zjevným emocionální vztah jednoho člověka k druhému. Je projevem blízkosti, něhy a zaujetí, je klíčem, který odemyká vstup do srdce, je přirozeným, běžným a nepohoršlivým výrazem sympatie, přátelství a lásky. V rituální praxi má polibek nadto rozměr bezmezné oddanosti a bohabojné úcty.

Zpráva o demonstraci

Na pastorálce 12. října mně Štěpán Hájek řekl, jestli bych s ním nešel na demonstraci před ruský konzulát. Tím jsem se dověděl, že v Brně takovýto konzulát máme. Když jsem na něho čekal na tramvajové zastávce u výstaviště, zeptal jsem se jednoho staršího pána, neví-li, kde ten konzulát je. Nevěděl. Když Štěpán přijel, dovídal jsem se další věci.

Takoví jsme… (byli?)

Desáté výročí listopadového převratu je v řadě novin, časopisů i elektronických médií doprovázeno pohledem do dobových dokumentů z časů „reálného socialismu“ v rubrikách typu „Takoví jsme byli“. Takovéto ohlédnutí do vlastní minulosti by jistě bylo užitečné i na stránkách časopisu Církve bratrské Bratrská rodina.

Noví evangeličtí doktoři

25. 10. 1999 byly ve velké aule historické budovy Karolina v Praze uděleny čestné doktoráty teologických věd JUDr. Viktoru Fischlovi – Daganovi, českému spisovateli a bývalému izraelskému diplomatovi, a Prof. Dr. Jaroslavu Pelikánovi, PhD., emeritnímu profesoru dějin křesťanské symboliky na Yale University v New Haven.

Podíl evangelíků na odboji proti nacismu za druhé světové války

V Ústavu soudobých dějin AV byla ustavena pracovní skupina, která má zpracovat odboj proti nacismu ve formě slovníku. Dr. Jan Stříbrný z historické sekce Křesťanské akademie mne upozornil na to, že zpracovávají podíl kněží a řádů a že by bylo třeba, aby obdobnou práci podnikli i evangelíci. Je potřeba přehledně podchytit, co bylo zpracováno, a zmapovat bílá místa.