8/2015

Cizincem ve vlastní zemi

Konec letošního léta přináší nečekané výzvy. Onehdy nechal náš čerstvý středoškolák ve vlaku kabát. Stačil tu nepříjemnou skutečnost oznámit na nádraží, kde slíbili, že kabát na něj počká na nejbližší zastávce s doplatkovou pokladnou neboli ztrátami a nálezy. Na mně zůstalo vykomunikovat zbytek.

Jak osobně rozumím současné imigraci? Protestant Út, 29/09/2015 - 22:13

ThDr. Tadeáš Firla je kazatelem Církve bratrské v Horní Suché. Jeho text o vstřícnosti vůči uprchlíkům vychází ze setkání s konkrétními lidmi, neboť jak napsal, „jako sbor se snažíme sloužit imigrantům, kteří žijí v naší blízkosti v azylovém domě, a považujeme mnohé z nich za své přátele.“

Nikdo neopustí svůj domov

nikdo neopustí svůj domov aniž
by se domov stal tlamou žraloka
utíkáš k hranicím tehdy
když vidíš, že utíká celé město 
sousedé utíkají rychleji než ty
krvavý dech v hrdlech
kluk, se kterým jsi chodila do školy
ten, který tě bláznivě líbal za starou plechárnou
třímá pušku větší, než je sám