8/2015

Cizincem ve vlastní zemi

Konec letošního léta přináší nečekané výzvy. Onehdy nechal náš čerstvý středoškolák ve vlaku kabát. Stačil tu nepříjemnou skutečnost oznámit na nádraží, kde slíbili, že kabát na něj počká na nejbližší zastávce s doplatkovou pokladnou neboli ztrátami a nálezy. Na mně zůstalo vykomunikovat zbytek.

Nikdo neopustí svůj domov

nikdo neopustí svůj domov aniž
by se domov stal tlamou žraloka
utíkáš k hranicím tehdy
když vidíš, že utíká celé město 
sousedé utíkají rychleji než ty
krvavý dech v hrdlech
kluk, se kterým jsi chodila do školy
ten, který tě bláznivě líbal za starou plechárnou
třímá pušku větší, než je sám