8/2015

Obrazy s etickým nábojem

Tomáš Tichý zastupuje typ malby, která navazuje na klasickou figurativní malbu: vyžaduje perfektně zvládnutou techniku. Kdekdo může několika tahy štětce namalovat abstraktní obraz. Když bude zdatný obchodník, ani nemusí umět malovat. Tím nechci shazovat tradici abstraktní malby.

Pro homine 2015 / Pozdě

Mnohokrát bylo zdůrazněno, že biblické pojetí času v sobě zahrnuje nejen triviální časový tok neustálého plynutí, ale také čas „příhodný“ – kairos. Tento čas vychází z každodenní lidské zkušenosti – z cyklických proměn přírody odměřovaných zlomovými událostmi života zemědělské komunity.

Hutně a chutně 8/2015

Příloha LN Česká pozice přinesla 26. 9. rozhovor s americkým psychologem Philipem Zimbardem, jehož stanfordský vězeňský experiment, během nějž část dobrovolníků představovala vězně a část dozorce, odhalil, jaké nelidskosti jsou lidé schopni, pokud se podvolí dané situaci.

PROSCRIPTA / příloha Protestanta č. 8/2015 Protestant Út, 29/09/2015 - 22:01

Vater unser

Varhany u Salvátora představuje Lukáš Vendl

Jako přílohu Protestanta 8/2015 nabízíme nahrávku variací na luterský Otčenáš, kterou pořídil Lukáš Vendl na varhany v českobratrském kostele u Salvátora v Praze 1.

Konvalinka

rozmarné kalíšky pro dětské rety
vylily vůni svou doprostřed věty

vypadlo pero ti a mladost snivá
bouřlivě srdcem jde jak Bára divá

kamsi to nese tě až na břeh říčky
poprvé kde sis hrál s dívčími víčky

Milan Balabán (Křik o křestní list)